Bieżący numer

Archiwum :: Bieżący numer ..................................................................................................

Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 11/2016

... czytaj więcej kupując numer on - line >>>


Spis treści

 2.    Funkcjonalność wola w przypadku drobiu, cz. I

       B. Kierończyk, M. Rawski, J. Długosz, S. Świątkiewicz, D. Józefiak
6.    Jaja głuszców (Tetrao urogallus) skorupy bez tajemnic
       Joanna Rosenberger, Ewa Łukaszewicz, Artur Kowalczyk, Zenon Rzońca
12.  Biodostępność niwalenolu u drobiu
       Magdalena Gajęcka, Łukasz Zielonka, Maciej Gajęcki
18.  Przypadek prawdopodobnego zatrucia mocznikiem kurcząt brojlerów
       Bożena Olczyk
20.  Syndrom spadku nieśności
       Małgorzata Bednarczyk
22.  Wpływ selenu i jego źródła w żywieniu drobiu
       Joanna Brzozowska
24.  Badania naukowe podstawą postępu i doskonalenia technologii chowu drobiu, cz. II
       Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
30.  Sylimaryna - sposób na zdrową wątrobę
       Ewelina Osowska-Gardas
32.  Świeże jaja
       Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk
36.  Anemia zakaźna kurcząt - praktyczny przegląd aktualnego stanu wiedzy wraz z analizą przypadku terenowego, cz. I
       Marcin Śmiałek, Adam Śmiałek, Andrzej Koncicki
42.  Niekonwencjonalne surowce i dodatki paszowe stosowane w żywieniu drobiu, cz. I
       Marcin Różewicz
46.  Certyfikacja produkcji drobiarskiej - przewaga konkurencyjna
       na rynkach unijnych. Argument biznesowy hodowców i producentów pasz
       Ewa Walczak
48.  Deratyzacja jednym z ważnych etapów ochrony ptaków przed infekcjami
       Katarzyna Jankowska
53.  Jubileusz profesora Zbigniewa Dobrzańskiego
54.  Rozwiązywanie przy użyciu preparatów ziołowych niektórych problemów na fermie
       Henryka Grażyna Korytkowska
58.  Jakość Mięsa i Jaj - III Konferencja DSM
60.  Żywieniowe strategie zapobiegania problemom jelitowym u drobiu, cz. VI
       Krzysztof Lipiński
65.  Systemy pojenia w chowie drobiu
       Przemysław Marek
71.  Święto Gęsi w Dworzyskach
       Ewa Gornowicz, Rafał Zwierzyński, Lidia Lewko
72.  Jaja jako źródło witamin, cz. IV
       Adam Mirowski
77.  Dlaczego one odlatują?, cz. II
       Monika Łukasiewicz, Karolina Wnęk, Arkadiusz Matuszewski,
       Agnieszka Wnuk-Gnich
81.  Lekarze weterynarii w natarciu…
82.  WPSA - reportaż
84.  Światowe wyzwania drobiarskie
       Tomasz Szwaczkowski, Sebastian Kaczmarek
87.  Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące
       sektorów jaj, mięsa drobiowego oraz pasz
       Elżbieta Anders
88.  Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
92.       Informacja prasowa