Bieżący numer

Archiwum :: Bieżący numer ..................................................................................................

Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 12/2016

... czytaj więcej kupując numer on - line >>>


Spis treści
2.     Ptaki, nie tylko domowe raport - 2016
         M. Pawlak
8.     Funkcjonalność wola w przypadku drobiu, cz. I
         B. Kierończyk, M. Rawski, J. Długosz
14.   Jaja jako źródło witamin, cz. V
         A. Mirowski
18.   Klasyfikacja i charakterystyka włókien mięśniowych
         M. Górska, D. Wojtysiak
22.   Niekonwencjonalne surowce i dodatki paszowe stosowane w żywieniu drobiu, cz. II
         M. Różewicz
26.   To zaskakujące, już ponad 20 lat na Waszych fermach
28.   Odpowiedzialność materialna pracownika, cz. I
         P. Amrozińska-Kasiak
32.   Tłuszcze w żywieniu drobiu
         A. Dankowiakowska, J. Bogucka
36.   Anemia zakaźna kurcząt - praktyczny przegląd aktualnego stanu wiedzy wraz z analizą przypadku terenowego, cz. II
         M. Śmiałek, A. Śmiałek, A. Koncicki
42.   Najnowszy raport dotyczący występowania mikotoksyn na terenie Polski
         T. Jenkins, A. Urbańczyk
44.   Odpady z chowu i uboju drobiu - zagrożenie dla środowiska czy idealny surowiec energetyczny?
         J. Brzozowska
48.   Czynniki decydujące o poprawnej lokalizacji fermy drobiu, cz. I
         T. Waligóra, J. Sobczak
52.   Pompy ciepła - ekoenergetyczne zastosowanie w budynkach inwentarskich
         P. Marek
58.   Żywieniowe strategie zapobiegania problemom jelitowym u drobiu, cz. VII
         K. Lipiński
61.   Prawo i zatrudnienie: przełom nie zawsze wyczekiwany. O godzeniu wody z ogniem
         A. Kuźma
64.   Nowoczesne ogrzewanie - większe zyski
66.   Białaczki kur
         M. Bednarczyk
69.   Genomika w hodowli drobiu
         S. Wężyk, R. Gilewski
74.   Kurkuma - jej zastosowanie i właściwości, cz. I
         K. Mucha, M. Łukasiewicz
78.   W trosce o Twoje zwierzęta…
80.   Czy termin zdrowe zwierzęta oznacza, że zostały wyhodowane bez użycia leków w tym antybiotyków?
         A. Zalewski
83.   Muszle morskie jako dodatkowe organiczne źródło wapnia
84.   Śruta słonecznikowa o niskiej zawartości włókna w paszy dla kur niosek
         A. Konarkowski
88.   Światło dla drobiu - niezbędny element produkcji
         H. G. Korytkowska
92.   Uwarunkowania genetyczne efektywności wykorzystania paszy
         M. Graczyk, T. Szwaczkowski
94.   Ptaki - budowniczy i artyści malarze
         M. Łukasiewicz, K. Czaplińska, A. Matuszewski, K. Wnęk
97.   Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektorów jaj,
         mięsa drobiowego oraz pasz
         E. Anders
98.   Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz - Informacje, opinie, stanowiska i wnioski
102. Rynek Drobiu stan i perspektywy
104. EuroTier 2016