Bieżący numer

Archiwum :: Bieżący numer ..................................................................................................

Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 11/2017

... czytaj więcej kupując numer on - line >>>


Spis treści
2.     Co może przynieść woda?
         M. Gajęcka, M. Gajęcki
8.     Drożdże w żywieniu drobiu
         H. G. Korytkowska
12.   Jakość próbek materiału biologicznego, a wyniki badań diagnostycznych
         H. Czekaj, W. Kozdruń, N. Styś-Fijoł, K. Piekarska
16.   Zakażenia drobiu bakteriami z rodzaju Campylobacter oraz ich znaczenie dla zdrowia publicznego
         M. Śmiałek, J. Kowalczyk, A. Koncicki
22.   Substancje aktywne preparatu Biocox oraz synergizm ich działania w walce z kokcydiozą
         A. Juszczuk, Ł. Pączkowski
24.   Wpływ selekcji genetycznej na różnice rozwojowe kur nieśnych i mięsnych
         A. Dankowiakowska, M. Buzała
30.   Odory w produkcji brojlerów, cz. II
         S. Wężyk, R. Gilewski
36.   Stop Gumboro na fermie
40.   Jakie elementy powinna zawierać metodyka badań i oceny urządzeń dla drobiu? Cz. II
         T. Waligóra, J. Sobczak
44.   Zaburzenia funkcjonowania jajowodu i ich konsekwencje u drobiu grzebiącego oraz ptaków ozdobnych
         J. Kowalczyk, M. Śmiałek, A. Koncicki
49.   EKOPLON – Twój partner w biznesie!
         K. Pytowska
50.   Dezynfekcja w produkcji drobiarskiej, cz. I
         M. Bednarczyk
54.   Dobrostan kurcząt brojlerów według GAP
         A. Konarkowski
59.   Utylizacja drobiu na fermie elementem skutecznej Bioasekuracji!
62.   Niemożliwe, a jednak możliwe - zatrucia u drobiu
         K. Jankowska
68.   Żywienie a stan zdrowotny wątroby, cz. II
         A. Mirowski
72.   Umowa jako stosunek zobowiązaniowy
         P. Amrozińska-Kasiak
75.   5 lat ModernHatch
76.   Jakość gęsi z Polski
         J. Brzozowska
79.   Proces zmiany upierzenia kur niosek w chowie ekstensywnym - jego fizjologiczny i ekonomiczny aspekt
         D. Szablicka, M. Różewicz
82.   I edycja Agro Days. Dni Hodowcy 2017 za nami
84.   Nowoczesne biogazownie z podziemnymi komorami fermentacyjnymi z USA nową szansą dla polskich producentów drobiu
         M. Majewicz
87.   Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5 2016-2017
88.   HATCHING EGGS FARMS Sp. z o.o. otwiera nową fermę
90.   XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie
92.   Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej
         E. Anders
94.   Makuch rzepakowy jako komponent mieszanek paszowych dla kurcząt brojlerów
         K. Kaszperuk, M. Różewicz, T. Banaszkiewicz
97.   Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz