Bieżący numer

Archiwum :: Bieżący numer ..................................................................................................

Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 12/2018

... czytaj więcej kupując numer on - line >>>


Spis treści
2.    Ptaki, nie tylko domowe raport - 2018
       M. Pawlak
6.    Mechanizmy molekularne regresji poowulacyjnych pęcherzyków w jajniku ptaków
       D. Wolak, A. Hrabia
10   FPD – problem producenta kurcząt rzeźnych, cz. I
       M. Michalczuk, K. M. Jędrzejewska, B. Kruzińska, A. Kalińska, A. Siennicka
14. Zastosowanie metody Histo-FISH do wizualizacji biofilmu bakterii Bacillus subtilis w przewodzie pokarmowym
       P. Konieczka, S. Smulikowska
18. Wpływ hałasu na warunki dobrostanowe utrzymania drobiu
       P. Marek
22. Jak probiotyki poprawiają wyniki produkcyjne drobiu?
       M. Bochenek
26. Antybiotykooporność wybranych bakterii wywołujących choroby zakaźne u drobiu
       J. Żebrowska, D. Witkowska
32. Inulina w żywieniu drobiu
       A. Dankowiakowska
35. Możliwości wykorzystania nasion grochu siewnego i bobiku w żywieniu drobiu
       K. Perz, M. Hejdysz
40. Wysokostrawne, odżywcze, energetyczne
42. Ile tłuszczu w dawkach pokarmowych dla drobiu? Cz. I
       A. Mirowski
46. Niektóre parametry techniczne urządzeń do usuwania odchodów, cz. II
       T. Waligóra, J. Sobczak
50. Preparaty fitogeniczne, ich opłacalność i wyniki doświadczeń
52. Problemy lekarsko-weterynaryjne u drobiu wodnego, cz. I
       W. Kozdruń, H. Czekaj, N. Styś–Fijoł, K. Piekarska
56. Nasza pasja - Twój sukces
58. Transport kurcząt brojlerów
       H. G. Korytkowska
62. Choroby układu mięśniowo-szkieletowego kurcząt brojlerów, cz. I
       S. Dzik, T. Mituniewicz
65. Metoda in ovo w immunoprofilaktyce drobiu
       J. Pawłowska
68. Żywienie kur zimą w systemie ekstensywnym
       J. Kulikowska
71. Skutki wysokich temperatur i zapobieganie stresowi cieplnemu u drobiu, cz. II
       K. Cześnik, D. Witkowska
74. Jak optymalnie planować produkcję w zakładach drobiarskich?
       A. Steć, A. Krzywiński
76. Czynniki antyodżywcze w paszach dla drobiu
       M. Pieszka, T. Barowicz
80. Wpływ niektórych czynników na mikrobiotę przewodu pokarmowego drobiu, cz. II
       A. Konarkowski
83. Tasomix otwiera najnowocześniejszą fabrykę pasz w Polsce
84. Spółdzielnia Rolników – novum warte uwagi
       A. Kuźma
88. Różnorodność upierzenia u ptaków domowych, cz. III
       A. Matuszewski, M. Łukasiewicz, A. Wnuk-Gnich, Ł. Wardecki,
       P. Florczuk-Kołomyja
92. Wspomnienie profesora Andrzeja Farugi, dr h.c.
       J. Jankowski
94. VI Kórnickie Dni Nauki
       L. Lewko, E. Gornowicz
95. Reasumpcja
96. 48 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne. VI Polsko-Portugalskie Warsztaty z Biometrii
       L. Lewko
97. Ukraiński „Ovostar” inwestuje w produkcję i przetwórstwo jaj na Łotwie
K. Gawrońska