Bieżący numer

Archiwum :: Bieżący numer ..................................................................................................

Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 5/2019

... czytaj więcej kupując numer on - line >>>


Spis treści
2.    Trzy w jednym czyli wartość odżywcza, właściwości terapeutyczne i alergenność jaj
       D. Szczerbińska, M. Adaszyńska-Skwirzyńska, D. Majewska
9.    Runting-stunting syndrome, czyli dlaczego kurczaki nie rosną? Cz. I
       M. Śmiałek, P. Hefta, A. Śmiałek, J. Kowalczyk, A. Koncicki
13. Oregano i jego właściwości
       T. Banaszkiewicz
17. Czynniki wpływające na wyniki produkcyjne i wady mięsa kurcząt rzeźnych, cz. I
       M. Beduch, S. Nowaczewski
22. Wybrane zagadnienia chowu i hodowli kaczek
       W. Kozdruń, H. Czekaj
23. Nowa generacja technologii in ovo
       M. Arbe Ugalde
30. Wszołowica - najczęściej diagnozowana wiosną parazytoza
       B. Tykałowski, J. Kowalczyk, K. Tykałowska, A. Koncicki
34. Żywieniowe możliwości modulowania odporności, cz. II
       A. Mirowski
38. Skuteczność fitobiotyków w praktyce drobiarskiej
       M. Michalczuk, A. Siennicka, A. Gajewska, M. Rogala,
       K. Lutostański
43. Zwalczanie much w kurnikach, cz. I
       S. Ignatowicz
49. Ściany drożdży, jako narzędzie do kontroli Salmonelli
       M. Bochenek, B. Keimer, B. Hildebrand
52. Zastosowanie ogrzewania podłogowego w ściółkowym
       chowie kur
       P. Marek
56. Rola składników mineralnych w żywieniu drobiu, cz. II
       B. Króliczewska
60. Temperament u zwierząt – czym jest i jakie ma znaczenie dla hodowcy, cz. I
       J. Rosenberger
64. „Wolny” obrót nieruchomościami rolnymi
       A. Kuźma
69. Jakość mięsa drobiowego
70. Stosowanie całego ziarna pszenicy w żywieniu brojlerów
       indyczych
       J. Kulikowska
72. Profesor Andrzej Rutkowski – doktorem honoris causa
       T. Szwaczkowski
74. Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego
       i paszowego w prawie UE
       E. Anders
76. Charakterystyka wybranych komponentów białkowych
       K. Kaszperuk, M. Różewicz
81. Potencjał importowy rynku RPA oraz eksport drobiu do RPA z Polski i innych krajów UE
M. Szymyślik