Bieżący numer

Archiwum

Grzyby jako potencjalne zagrożenie zdrowia ptaków (Część I)
Dr hab. Grażyna Ziółkowska prof. nadzw. AR, dr n. wet. Stanisław Tokarzewski

Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej Instytutu Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych AR Lublin
Królestwo Fungi obejmuje około 100 000 gatunków grzybów szeroko rozpowszechnionych w świecie i zasiedlających większość znanych ekosystemów. Przytłaczającą większość z nich stanowią saprofity lub patogeny roślin, a jedynie 100 do 200 może być odpowiedzialne za procesy chorobowe u ludzi i zwierząt. Zarodniki lub inne struktury grzyba mogą bytować na skórze zwierząt i ludzi oraz drogą pokarmową, oddechową, płciową, poprzez uszkodzone błony śluzowe, rogówkę oka lub skórę wnikać do wnętrza organizmu. W zależności od gatunku grzyba, liczby i aktywności biologicznej jego elementów oraz stanu fizjologicznego gospodarza dochodzi do eliminacji potencjalnego patogenu, kolonizacji makroorganizmu, komensalizmu lub choroby. Niezależnie od statusu grzyba, jego obecność w ontocenozach (ontocenoza – zespół fizjologicznej mikroflory zasiedlającej poszczególne narządy organizmu, np. ontocenoza jamy dziobowej to w uproszczeniu fizjologiczna mikroflora jamy dziobowej) jest niepożądana.
Piśmiennictwo
1. Barnett J. A., Payn R. W., Yarrow D.: Yeasts: Characteristic and Identification. University Press, Cambridge, 1990. 
2. Bykowska B., Nowicki R.: Aktualna flora mikologiczna w rejonie Gdańska (1998-2001). Mikol. Lek. 2003, 10, 39-44. 
3. Campbell C. K., Johnson E. M., Philpot C. M., Warnock D. W.: Identification of Pathogenic Fungi. Public Health Laboratory Service, London, United Kingdom 1996. 
4. Chute H. L.: Thrush (mycosis of the digestive tract). [w:] Calnek B. W. i wsp.: Diseases of Poultry: Iowa State University, Ames, Iowa, s. 361-365. 
5. Deak T., Chen J., Beuchat L. R.: Molecular characterization of Yarrowia lipolytica and Candida zeylanoides isolated from poultry. Appl. Environment. Microbiol. 2000, 66, 4340-4344. 
6. Gallo M. G., Cabeli P., Vidotto V.: Presence of pathogenic yeasts in the feces of the semi-domesticated pigeon (Columbia liva, Gmelin 1789, urban type) from the city of Turin. Parassitologica 1989, 31, 207-212. 
7. Krcmery V., Barnes A. J.: Non-albicans Candida spp. causing fungaemia: pathogenicity and antifungal resistance. J. Hosp. Infect. 2002, 50, 243-260. 
8. Kurnatowska A. L.: Występowanie grzybów w ontocenozie jamy ustnej a zmiany błony śluzowej. Mikol. Lek. 2003, 10, 295-298.
9. Mancianti F., Nardoni S., Ceccherelli R.: Occurrence of yeasts in psittacines droppings from captive birds in Italy. Mycopathologia 2002, 153, 121-124. 
10. Moretti A., Fioretti D. P., Boncio L., Pasquali P., Del Rossi E.: Isolation of Candida rugosa from turkeys. J. Vet. Med. B 2000, 47, 433-439. 
11. Reece R. L., Taylor T. K., Dickson D. B.: Mycosis of commercial Japanese quail, ducks and turkeys. Aust. Vet. J. 1986, 63, 196-197. 
12. Rochette F., Engelen M., Vanden Bossche H.: Antifungal agents of use in animal health - practical applications. J Vet. Pharmacol. Ther. 2003, 26, 31-53. 
13. Samaranayake L. P., Fidel P. L., Naglik J. R., Sweet S. P., Teanpaisan R., Coogan M. M., Blignaut E., Wanzala P.: Fungal infections associated with HIV infection. Oral Dis. 2002, 8, 151-160. 
14. Uzun O.: Changing spectrum of invasive fungal infections. Mikol. Lek. 2004, 11, 109-111. 
15. Vissiennon T.: Fungal flora in chicken stalls and its etiopathogenic importance for humans and animals. Berl. Münch. Tierärztl. Wschr. 1999, 112, 104-107. 
16. Walsh T. J., Groll A., Jimenez J., Flemming R., Roilides E., Anaissie E.: Infections due to emerging and uncommon medically important fungal pathogens. Clin. Microbiol. Infect. 2004, 10, 48-66. 
17. Wyatt R. D., Hamilton P. B.: Candida species and crop mycosis in broiler chickens. Poultry Sci. 1975, 54, 1663-1666. 
18. Ziółkowska G., Tokarzewski S.: Występowanie grzybów drożdżopodobnych w stadach gęsi reprodukcyjnych. Medycyna Wet. 2005, 61, 1181-1185.

Referat wygłoszony na konferencji naukowej „Aktualne problemy w patologii ptaków”, Wrocław 15-16 wrzesień 2006 r.