Bieżący numer

Archiwum

Strawność składników pokarmowych w aspekcie aktywności mikroflory układu pokarmowego cz. II
Damian Józefiak, Sebastian Kaczmarek, Andrzej Rutkowski Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, AR Poznań

 U drobiu tempo pasażu treści pokarmowej jest bardzo szybkie i z reguły nie przekracza 12-14 godzin. Natomiast poziom glukozy we krwi jest 2 do 10 razy wyższy niż w u ssaków. Szybki metabolizm, przystosowanie do lotu i dużej aktywności powoduje dynamiczne zmiany w populacjach mikroflory, co łatwo można zauważyć w przypadku infekcji kurcząt przez Salmonella sp. czy E. coli.