Bieżący numer

Archiwum

Projektowanie budynków dla drobiu – Budynki dla niosek utrzymywanych w systemach podłogowych – wyposażenie
Autorzy: J. Sobczak (PL), T. Waligóra (PL), P. Vinstrup (DK), N.F. Johansen (DK), H.P. Soeberg (DK)

 1. Wyposażenie 
Gniazda 
Liczba producentów przewyższa liczbę oferowanych na rynku typów gniazd. Dla potrzeb profesjonalnej produkcji jaj stosuje się gniazda z przenośnikami taśmowymi przeznaczonymi do automatycznego transportu jaj do pakowalni. W pakowalni jaja sortuje się i pakuje w sposób opisany powyżej. Gniazda wyposażone są w system uniemożliwiający nioskom dostęp do nich poza okresem składania jaj.