Bieżący numer

Archiwum

Zakażenia Enterococcus spp. u drobiu
Dr n.wet. Bożena Olczyk Prof. dr hab. Henryk Maciołek

 Duże zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt stanowią drobnoustroje, które szybko uzyskują oporność na stosowane obecnie leki wskutek przypadkowych mutacji. Częste stosowanie antybiotyków w leczeniu zwierząt hodowlanych oraz stosowanie antybiotykowych stymulatorów wzrostu doprowadziło do powstania najbardziej “wytrzymałych” bakterii. Do opornych na leczenie drobnoustrojów w chwili obecnej należy zaliczyć głównie bakterie z rodzaju Enterococcus. (Ryc.1).
Piśmiennictwo ( W Redakcji) 
1. Madej J.A., Mazurkiewicz M., Kuryszko J., Trziszka T.: Patomorfologia uogólnionej amyloidozy u kaczek rasy Pekin; Medycyna weterynaryjna nr 11/1995 r; 
2. Mazur-Gonkowska B., Bancerz-Kisiel A., Szweda W.: Rola enterokoków w patologii drobiu; Medycyna Weterynaryjna Nr 10/2006 r. 
3. Mazurkiewicz M.: Choroby drobiu; praca zbiorowa Wrocław 2005 
4. Landman W.J.M.: Amyloid arthropathy in chickens: a review; (BRAK)
5. Landman W.J.M., Veldman K.T., Mevius D.J., Doornenbal P.: Contamination of Mareks disease vaccine suspensions with Enterococcus faecalis and its possible role in amyloid arthropathy.; Avian Pathology 2000 r., 
6. Szeleszczuk P., Dolka B.: Enterococcus faecalis przyczyną zespołu nadciśnienia płucnego u brojlerów; Polskie Drobiarstwo – Zdrowie - Suplement: dla lekarzy weterynarii 2006r.; 
7. Szewczyk E.M.: Diagnostyka bakteriologiczna; Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005 r.