Bieżący numer

Archiwum

Skojarzony sposób ograniczenia inwazji Dermanyssus gallinae w fermach kur niosek
Prof. dr hab. Konstanty Romaniuk, dr hab. Rajmund Sokół

Zwalczanie ptaszyńca w fermach kur jest bardzo trudne. Ogromna liczba szczelin w klatkach i podajnikach paszy, oraz mnogość kabli instalacji elektrycznych stanowi dogodne miejsca do bytowania i rozrodu pasożyta, a także do ochrony przed stosowanymi akarycydami.