Bieżący numer

Archiwum

ŻYWIENIOWE STRATEGIE ZAPOBIEGANIA PROBLEMOM JELITOWYM U DROBIU – cz. I
Krzysztof Lipiński Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 Warunkiem wysokiej produkcyjności zwierząt jest dobry stan zdrowia. Jest on wynikiem działania wielu czynników genetycznych i środowiskowych. W produkcji drobiarskiej często występują problemy zdrowotne, które można podzielić na trzy główne grupy: związane z układem oddechowym, układem lokomocyjnym oraz schorzenia jelitowe. Wśród problemów zdrowotnych wiele związanych jest funkcjonowaniem przewodu pokarmowego, a wśród nich część ma podłoże żywieniowe. Przyczyną schorzeń jelitowych u drobiu mogą być infekcje bakteryjne i wirusowe, pasożyty, robaki, pierwotniaki oraz błędy żywieniowe. Konsekwencją biegunki, zaburzeń wchłaniania składników pokarmowych i pojawiającej się mokrej ściółki są straty ekonomiczne związane z pogorszeniem wyników produkcyjnych, różnicowaniem się ptaków, zwiększoną ilością schorzeń układu oddechowego i nóg, pogorszeniem jakości tuszy, jak i z większym zużyciem ściółki. W przypadku dłuższego utrzymywania się biegunki zwiększają się również nakłady na stosowanie antybiotyków leczniczych. Ponadto z taką sytuacją może wiązać się wiele problemów zdrowotnych, takich jak wzrost ryzyka wystąpienia kokcydiozy i innych chorób wywoływanych przez pierwotniaki, rozwoju bakterii chorobotwórczych.