Bieżący numer

Archiwum

Optymalne pojenie piskląt
Dr inż. Krystyna Ewa Gawęcka, Poznań

 Stwierdzono istnienie zależności między warunkami podczas inkubacji jaj oraz po wylęgu i w pierwszych dniach życia piskląt, a wskaźnikami produkcyjnymi osiąganymi przez nie w późniejszym okresie chowu. Ustalono, że dla zapewnienia dobrego zdrowia i użytkowości kurcząt na optymalnym poziomie, pisklęta natychmiast po wylęgu powinny mieć dostęp do świeżej, czystej wody – jednego z ważniejszych czynników warunkujących dobry start i prawidłowy przebieg odchowu ptaków...