Bieżący numer

Archiwum

Przetworzone białko zwierzęce w żywieniu drobiu i innych gatunków zwierząt gospodarskich
Doc. dr hab. Krzysztof Kwiatek PIW-PIB,Puławy

Stosunkowo niedawno mączki mięsno-kostne uzyskiwane podczas przetwarzania tkanek zwierząt lądowych (najpopularniejsza postać przetworzonego białka zwierzęcego) były powszechnie stosowane w żywieniu drobiu i innych zwierząt gospodarskich. Obecnie przepisy Uni Europejskiej zakazują stosowania tego rodzaju materaiłu paszowego w żywieniu drobiu, trzody chlewnej i bydła.
Piśmiennictwo:
  1. Gajęcki M. Jaki będzie los mączek zwierzęcych? Życie Weterynaryjne 2001, 76(2), 93-96.
  2. Gajęcki M. Środki żywienia zwierząt jako początek łańcucha żywnościowego. Życie Weterynaryjne 2001, 76 (1), 21-24.
  3. Gajęcki M. Uwarunkowania prawne dotyczące utylizacji i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego. Życie Weterynaryjne 2001, 76 (9), 462-466
  4. Hahn H. Animal Meal: Production and determination in feedstuffs and the origin of bovine spongiform encephalopathy. Naturwissenschaften 1999, 86, 62-70.
5. Kwiatek K., Przeniosło M., Weiner A.: Przewodnik do metody mikroskopowej wykrywania przetworzonego białka zwierzęcego w środkach żywienia zwierząt. Wydawca PIWet-PIB. Puławy, 2004.
  1. Kwiatek K. Weiner A.: Aspekty prawne stosowania przetworzonego białka zwierzęcego w żywieniu zwierząt. Życie Weterynaryjne, 6, 412-416, 2006.
  2. Rudy A. Mnogość wydawanych przepisów nie przyczyniła się do opanowania BSE. Życie Weterynaryjne 2001, 76 (8), 394-396.
  3. Wilesmith J., Ryan J.B.M., Atkinson M.J. Bovine spongiform encephalopathy; epidemiological studies on the origin. Vet. Rec. 1991, 127, 199-203.
  4. Zientek-Varga J. Kiedy wrócą mączki? Trendy 2005, 14, 10-14.
  5. Żmudziński J. F., Polak M. P., Rożek M., Larska M. BSE – mity i fakty. Materiały z sesji: Czy Polsce zagraża epidemia BSE?. Puławy 2002, 7-28
  1.