Bieżący numer

Archiwum

Analiza cech lęgu gołębi ras mięsnych i gołebi pocztowych
Mariusz Zieleziński, Edward Pawlina Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław

Dotychczas szeroko i dokładnie przebadano i opisano gatunki ptaków dostarczających człowiekowi mięsa i jego przetworów. W wiekszości krajów powszechnie hoduje sie kury, kaczka, gesi, indyki i strusie z przeznaczeniem do uboju i konsumpcji. Natomiast wykorzystywanie w tym celu innych gatunków ptaków jest w znacznym stopniu ograniczone. Dotyczy to szczególnie uzytkowania miesnego gołębi.
Piśmiennictwo:
1. Meleg I.: Genetic and phenotypic correlations between growth and reproductive traits in meat - type pigeons. Archiv fűr Geflűgelkunde, 1998, 62 : 2, 198 - 202;
2. Meleg I.: Wpływ sezonu na wylęgowość jaj gołębi typu mięsnego. Zeszyty Naukowe PTZ Prz. Hod., 1997, 31, 89 - 92;
3. Mikulski D., Pudyszak K.: Wstępne badania cech reprodukcyjnych gołębi mięsnych. Zeszyty Naukowe PTZ Prz. Hod., 2002, 61, 82 - 83;
4. Zieleziński M., Pawlina E.: Użytkowanie mięsne gołębi. Polskie Drobiarstwo, 2005, 9, 44 – 47.