Bieżący numer

Archiwum

Histomonoza indyków
Lek. wet. Bartłomiej Tykałowski, lek. wet. Tomasz Stenzel, prof. dr hab. Andrzej Koncicki UW-M Olsztyn

Histomonoza indyków zwana potocznie "czarną główką" jest parazytoza wywoływaną przez pierwotniaka Histomonas meleagridis. Choroba ta wciąż pozostaje powaznym zagrożeniem w nowoczesnym chowie indyków i stanowi ogromny problem kliniczny, epidemiologiczny a jej liczne przypadki u tych patkó w ostatnim czasie mają miejsce w wielu krajach Unii Europejskiej.
- Konstanty Romaniuk UW-M Olsztyn "Propozycje skutecznego ograniczania inwazji ptaszyńców w fermach kur"
Całkowitalikwidacja ptaszyńców w kurnikach klatkowych niejest możliwa. Można jedynie ograniczyć intensywność inwazji, poprzez stosowanie prawidłowej profilaktyki i stałe stosowanie akaracydów. Mniejsza inwazja ptaszyńców w kurniku to znaczne ograniczenie niepokojenia kur, mniejszy ubytek krwi, zwiększona nieśność i mniejsze żużycie karmy. Zwalczanie populacji ptaszyńca, powinno być prowadzone regularnie, najlepiej przez pracowników własnej fermy z zastosowaniem środków chemicznych, programu świetlnego i metod mechanicznych.