Bieżący numer

Archiwum

WYLĘGARNIA XXI WIEKU
Lek. wet Anna Kucharska ZWD JANRA

 Nadrzędnym celem każdego zakładu wylęgu drobiu powinno być coraz sprawniejsze funkcjonowanie w ciągle zmieniających się warunkach wolnorynkowych. Sukces wylęgarni zależy przede wszystkim od poziomu techniki (technologia, oprzyrządowanie), systemu organizacji pracy, kwalifikacji zawodowych personelu oraz jakości surowca. Oferując produkty o wysokiej i powtarzalnej jakości, a także zapewniając ich bezpieczeństwo zdrowotne, spełnimy oczekiwania każdego Klienta.