Bieżący numer

Archiwum

Dzikie gołębie w Polsce
Łukasz Ochnik SKN Hodowców Drobiu, Zakład Hodowli Drobiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 Na świecie żyje ponad 300 gatunków dzikich gołębi; występują one przede wszystkim w obszarze indo-australijskim. W Europie jest ich ok. 20 gatunków, w tym 4 w Polsce [Nowicki i wsp. 1996]. Są to: - siniak (Columba oenas L.) - turkawka (Streptopelia turtur L.) - synogarlica turecka (Streptopelia decaocto) - grzywacz (Columba palumbus L.) Gołębie są jednymi z najstarszych udomowionych zwierząt. Pochodzenie hodowlanych ras jest monofiletyczne – wszystkie hodowlane rasy gołębi pochodzą od dzikiego gołębia skalnego (Columba livia). Gołąb ten nigdy nie występował w Polsce [Frindt 2000]. Dzikie gołębie, w przeciwieństwie do ras hodowlanych, zawsze zakładają gniazda na drzewach. Próby ich udomowiania nie powiodły się, gdyż nie rozmnażały się w niewoli.

Piśmiennictwo: 
1. Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski T. (1991). Ptaki Śląska. Monografia Faunistyczna. Uniwersytet Wrocławski 
2. Frindt A., Szeleszczuk P., Świecki A. (2000 ). Gołębie. Oficyna Wydawnicza „HOŻA” Spółdzielnia Pracy - Warszawa 
3. Huszcz M. (1990). Gołębie. Wydawnictwo Spółdzielcze – Warszawa 
4. Keller J. (1968). Gołębie. PWRiL Warszawa 
5. Nowicki B., Pawlina E., Dubiel A. (1996). Gołębie: chów, hodowla, rasy. PWRiL Warszawa 
6. Peterfi S. (1982). Hodowla gołębi. PWRiL Warszawa 
7. Tomiałojć L. ,Stawarczyk T. (2003). Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „proNatura” Wrocław 
8. Tomiałojć L. (2007). Uniwersytet Wrocławski – konsultacja ustna