Bieżący numer

Archiwum

Nieprawidłowości technologiczne inkubacji jaj kurzych
Dr Iwona Pijarska

 Technologia inkubacji jaj podlega ciągłemu doskonaleniu. Pojawiające się coraz nowocześniejsze modele aparatów lęgowych i klujników, mają na celu zapewnienie najbardziej optymalnych warunków mikroklimatycznych w czasie embriogenezy. Co prawda podstawowe zasady inkubacji i założenia fizjologiczne nie uległy zmianie, ale pewne rozwiązania elektroniczne usprawniają ten proces.