Bieżący numer

Archiwum

Skuteczna walka z salmonellozą
Lek. Wet. Anna Kucharska ZWD JANRA

 Do osiągnięcia celu wspólnotowego jakim jest ograniczenie występowania pałeczekSalmonella na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji jaj i mięsa drobiowego, Państwa Członkowskie ustanowiły narodowe programy kontroli. Spełniając wymogi tych programów mamy na celu wprowadzenie do obrotu produktów drobiarskich spełniających określone kryteria i wymagania jakościowe. Jednakże za spełnienie tych wymogów odpowiada producent. Producent ten musi mieć świadomość iż walka z salmonellozą powinna być dobrze zaplanowana, wielokierunkowa oraz realizowana konsekwentnie.