Bieżący numer

Archiwum

Wpływ temperatury w końcowym okresie odchowu oraz pochodzenia kurcząt brojlerów na jakość tuszki mięsa.
Dr inż. Ewa Gornowicz, mgr inż. Lidia Lewko

 W ostatnich latach termin” ogólna zmiana klimatu”, używany jest w kontekście globalnego ocieplenia i wzrostu temperatury napowierzchni Ziemi. Postępujące ocieplenie klimatu, objawiające się m.in. coraz większą częstością występowania ekstremalnych
zjawisk pogodowych, jest faktem. ”To nie są już prognozy, to nie hipotezy. To rzeczywistość” – stwierdza prof. Halina Lorenc (ImiGW).