Bieżący numer

Archiwum

Elementy raportu o wpływie na środowisko
Dr inż. Tadeusz Waligóra, doc. Dr inż. Joanna Sobczak

 Jak już wspomniano we wcześniejszym artykule o obowiązku sporządzania raportu i jego zakresie decydują organy administracji powiatu lub województwa w zależności od zakresu oddziaływania na środowisko i lokalizacji danego przedsięwzięcia. Omówiona zostanie zawartość raportu pełnozakresowego.