Bieżący numer

Archiwum

Zastosowanie metody TGJ -200 do oceny parametrów funkcjonalnych środowiska i dobrostanu w stadach kur niosek (Tiergerchtsheitsindex – TGJ- 200)
Prof. Dr hab. Henryk Maciołek, mgr Magda Wamil, mgr Jakub Wilk

Produkcja kurek z przeznaczeniem na nioski jest jednym z ważniejszych działów przemysłu drobiowego w Polsce. O jej powodzeniu i szansach dalszego rozwoju decyduje w dużej mierze opłacalność odchowu, zwłaszcza w fermach, gdzie kury nioski stanowią grupę produkcyjną, która ze względu na sposób użytkowania sprawia wiele problemów żywieniowych i środowiskowych.
Piśmiennictwo:
1)Anon: „Zasady prowadzenia stada towarowego niosek”, Lohmann Tirzucht Gmb Cuzhaven, 1996 r.
2)Maciołek H.: „Znaczenie systemu TGJ-200 dla produkcji drobiarskiej w Polsce”, Hodowca Drobiu Nr 10/2005.
3)Pankowski Z., Janyga J.: „Ocena budynków inwentarskich na podstawie metody TGJ-200” Zeszyty Naukowe Seria Nr 44,
Politechnika Opolska 2002r.
4)Pietras Ł.: „Efektywność produkcji jaj kurzych a wynik oceny warunków chowu metodą TGJ-200”, Akademia Świętokrzyska 2005 r.
5)Sobczak J., Waligura T.: „Ocena zgodności systemu chowu z wymaganiami niosek według wskaźnika TGJ – 200”, Ogólnopolski Informator Drobiarski Nr 11/2002 r.
6)Sundrum A., Andersson G., Postler A.: „Tiergerechtsheit-sinolex”. Institut fur Organischen Landbau, Bonn 1994 r.
Szuman J. : „Podstawy wielkostadnej produkcji drobiu”, PWN Warszawa 1984 r.