Bieżący numer

Archiwum

Ograniczenie częstości występowania S. enteritidis i S. typhimurium u brojlerów w świetle najnowszych regulacji unijnych
Dr hab. Piotr Szeleszczuk, Prof. SGGW

 Produkcja drobiarska w krajach Unii Europejskiej odbywa się w ustalonych prawnie warunkach mających na celu wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów drobiarskich spełniających określone kryteria i wymagania jakościowe.