Bieżący numer

Archiwum

Efektywna deratyzacja
Lek. Wet. Anna Kucharska ZWD JANRA

 Deratyzacja –zwalczanie gryzoni (najczęściej myszy i szczurów) środkami chemicznymi (rodentycydy), fizycznymi, mechanicznymi lub biologicznymi. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa szcur – ratus i przyrostka de – usuwanie, niszczenie.