Bieżący numer

Archiwum

Wpływ wybranych czynników żywieniowych na embriogenezę kur
Dr Iwona Pijarska

Żywienie stad rodzicielskich ma ogromny wpływ na jakość jaj wylęgowych, a tym samym na lężone z nich pisklęta. Do produkcji jaj o gorszej wartości biologicznej przyczyniają się także: niewłaściwe zbilansowanie składników pokarmowych, niewłaściwa jakość surowców paszowych, nieprawidłowe ich magazynowanie, schorzenia układu trawiennego, zaburzenia wchłaniania, obecność pasożytów, toksyny, metale ciężkie, leki. Wszystkie te czynniki negatywnie oddziałują na rozwój embrionów