Bieżący numer

Archiwum

Występowanie pleśniakowca lśniącego w fermach indyków
Prof. dr hab. Konstanty Romaniuk, lek. wet. (dr) Iwona Owczarzak-Podziemska Zespół Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM

Z problemem inwazji pleśniakowca lśniącego w fermach drobiu, producenci zetknęli się pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Po raz pierwszy wykryto go w brojlerniach we wschodniej części USA. Do Europy zawędrował w 1960 r. wraz ze sprowadzoną z Ameryki Północnej paszą. W Polsce do końca lat 70-tych spotykany był sporadycznie, pod koniec lat 80-tych, liczebność pleśniakowca w krajowych fermach drobiarskich gwałtownie wzrosła. Obecnie szkodnik ten występuje powszechnie w brojlerach i wychowalniach drobiu. Pleśniakowiec lśniący (Alphitobius diaperinus) należy do rodziny czarnuchowatych, powszechnie występuje w fermach kur i indyków. Jest owadem bardzo trudnym do zwalczania. Żeruje nie tylko w ściółce, ale i magazynach z paszą, może też wgryzać się w ciało martwych ptaków. Szkodliwość pleśniakowca polega nie tylko na zjadaniu rozsypanej paszy, ale na możliwości przenoszenia wśród ptaków wielu chorób wirusowych, bakteryjnych, a nawet pasożytniczych. Spośród tych ostatnich, przenosi na kończynach i aparacie gębowym oocysty kokcydii i larwy niektórych nicieni.