Bieżący numer

Archiwum

Weterynaryjne aspekty stosowania prebiotyków w produkcji drobiarskiej
dr hab. Piotr Szeleszczuk, Prof. SGGW Katedra Nauk Klinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 W ostatnim czasie szczególnie duże zainteresowanie patologów drobiu wzbudzają zagadnienia związane z możliwościami stosowania tak zwanej "paszy funkcjonalnej” w produkcji drobiarskiej. „Pasza funkcjonalna” to niezwykle szerokie pojęcie, nie do końca zdefiniowane, ale dla potrzeb niniejszego opracowania można przyjąć, że są to tradycyjne produkty paszowe zmodyfikowane w taki sposób, aby przynosiły konkretne korzyści zdrowotne, których nie przynoszą produkty niemodyfikowane. Największą grupą produktów żywności funkcjonalnej są produkty zawierające probiotyki, prebiotyki i synbiotyki. Niezależnie od oceny stosowania „pasz funkcjonalnych” dokonywanych przez żywieniowców, którzy oceniają ich wpływ na fizjologię trawienia, konieczne wydaje się zwrócenie uwagi na zdrowotne aspekty stosowania „dodatków funkcjonalnych”. Tego rodzaju produkty są wytwarzane i wprowadzane do żywienia drobiu w celu wspomagania mikroflory przewodu pokarmowego a przez to poprawy zdrowia ptaków i co jest tego pochodną wzrostu efektów ekonomicznych produkcji. Najbardziej powszechne w produkcji drobiarskiej jest stosowanie żywych kultur mikroorganizmów. W wielu krajach preparaty zawierające żywe mikroorganizmy są powszechnie (w niektórych obowiązkowo) stosowane od 30 lat i szeroko akceptowane przez środowiska konsumenckie, pozwalają one, bowiem na utrzymanie „zdrowych” produktów drobiowych w sposób „naturalny”, bez stosowania „chemii" a zwłaszcza „antybiotyków”.