Bieżący numer

Archiwum

Kontrowersje nt GMO
Prof. dr hab. Stanisław Wężyk Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

 Biotechnologia rolnicza, która zapuściła już głęboko korzenie w USA (59% globalnego areału upraw), Argentynie, Brazylii i Kanadzie, może wywrzeć zasadniczy wpływ na wielkotowarową produkcję roślinną na prawie wszystkich kontynentach (Tabela 1). Powierzchnia roślin transgenicznych, czyli genetycznie zmodyfikowanych, pod koniec 2005r. wynosiła 90 mln. ha i była większa w porównaniu z 2004r. o 11%, a od 2003r. o 20%. Największy areał zajmuje soja odporna na herbicydy, której odmiany genetycznie modyfikowane stanowią 60% wszystkich upraw. W minonym doku do krajów o największej powierzchni upraw GMO dołączyła Francja, Czechy, Iran i Portugalia. Różnice w akceptacji genetycznie modyfikowanych organizmów, między krajami eksportującymi paszę i żywność (USA, Argentyna, Brazylia), a importującymi je krajami europejskimi w tym również Polską, mogą doprowadzić do pogorszenia sytuacji ekonomicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej wielu gospodarstw rolnych w Europie.