Bieżący numer

Archiwum

Toksoplazmoza u ludzi i zwierząt - znaczenie epidemiologiczne ptaków
Prof. dr hab. Irena Ziomko, dr n. wet. Jacek Sroka Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

 Toksoplazmoza jest pasożytniczą chorobą zwierząt i ludzi wywoływaną przez rozpowszechnionego w przyrodzie pierwotniaka Toxoplasma gondii. Pasożyt ten zdolny jest do zarażania większości zwierząt ciepłokrwistych. Nazwa pasożyta -Toxoplasma gondii pochodzi od jego kształtu (z greckiego toxon - łuk) i nazwy żywiciela Ctenodactylus gondii - gryzonia północno-afrykańskiego, u którego w 1908 roku po raz pierwszy został zidentyfikowany.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia około 1/3 ludności świata wykazuje zarażenie Toxoplasma gondii. Stopień zarażenia wzrasta z wiekiem i może obejmować nawet 3/4 populacji w grupach starszych wiekowo.
Inwazja tych pasożytów u ludzi następuje najczęściej poprzez spożywanie surowego mięsa. Ponad 90% zarażeń jest wynikiem spożywania mięsa surowego lub półsurowego w postaci przetworów mięsnych z wieprzowiny, drobiu, baraniny, wołowiny, zwierzyny łownej, w których obecne są cysty pasożyta.
Wpływ wybranych czynników zakaźnych na lęgi jaj kurzych
Iwona Pijarska
Kompleksowa analiza lęgu i przeprowadzenie morfopatologicznego badania zarodków jest niezwykle istotna w praktyce lekarza weterynarii zajmującego się problemami zdrowotnymi drobiu (Borzemska i in., 1998). Dzięki takiej ocenie możliwe staje się ustalenie przyczyn pogorszenia parametrów wylęgu (Fot.1). Niepowodzenia w inkubacji mogą być powodowane przez błędy technologiczne, awarie aparatów lęgowych i klujnikowych, niewłaściwe warunki mikroklimatyczne (Buhr, 1995), niedobory żywieniowe w stadzie reprodukcyjnym (Borzemska i in., 1983). Bardzo ważną grupą czynników wywołujących straty w lęgach są choroby niosek (Borzemska i in., 1983) różnego rodzaju zakażenia jaj (Markarjan i in., 1986 ). Wskutek zakażeń jaj dochodzi do powstawania tzw. „zbuków”, plam żółtkowych lub plam białkowych (Fot.3).
Zakażenia jaj wylęgowych mogą być egzogenne lub endogenne. Istotą egzogennych infekcji jest przedostawanie się drobnoustrojów do jaja ze środowiska przez pory w jego skorupie. W ten sposób kolonizują jajo, między innymi, Escherischia coli, Proteus sp., Pseudomonas sp., Aspergillus sp. (Fot.2 i 3). W endogennych zakażeniach czynniki zakaźne są przekazywane do treści jaja przez nioskę. W przypadku drobnoustrojów z rodzaju Salmonella, coli, Streptococcus,Staphylococcus lub większości wirusów odbywa się to drogą układu krwionośnego. Natomiast Mycoplasma sp., a czasem także grzyby z rodzaju Aspergillus osiągają kule żółtkowe na drodze ich kontaktu z zakażonymi workami powietrznymi. W schorzeniach, które bezpośrednio dotyczą układu rozrodczego kur (np. białaczka) czynniki zakaźne bezpośrednio kolonizują jajnik i namnażają się w kulach żółtkowych.