Bieżący numer

Archiwum

Technologia jako efekt badań naukowych
doc. dr hab. inż. Joanna Sobczak dr inż. Tadeusz Waligóra Zakład Technologii Drobiarskich – IBMER Poznań

 Jedno z określeń znaczenia słowa „technologia produkcji zwierzęcej” wyjaśnia, że jest to dziedzina wiedzy technicznej zajmująca się stosowanymi metodami celowego, sprawnego i ekonomicznego przetwarzania dóbr naturalnych w dobra użyteczne.
W drobiarstwie mowa o przetwarzaniu piskląt i paszy w jaja i mięso do spożycia przez ludzi.
Określenie „technologia” jest zamiennie często używane jako metoda chowu, lub system chowu, względnie utrzymania kur, gęsi i innych gatunków drobiu. 
Technologie utrzymania drobiu stosowane w fermach wielkostadnych charakteryzują się rytmicznością wynikającą z praw biologii zwierząt oraz równomierności i powtarzalności produkcji w czasie. 
Chów drobiu przy mniejszej koncentracji stada, w chowie przyzagrodowym, na tzw. własny użytek odbywa się często według indywidualnych, sprawdzonych metod producenta, w nietypowych, adaptowanych pomieszczeniach i budynkach. Stosowane czasem niekonwencjonalne, według własnego pomysłu wykonane urządzenia techniczne, choć są przydatne w praktyce – łącznie z metodami ich stosowania, nie będą przedmiotem niniejszego artykułu.