Bieżący numer

Archiwum

Czołówka branży drobiarskiej i paszowej
Dr inż. Ryszard Stulich Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Siedlce

Statystyki GUS wskazują, że w polskiej gospodarce już od kilku lat utrzymuje się dobra koniunktura. PKB w 2006 r. po raz pierwszy przekroczył bilion złotych i był wyższy o 5,8% niż w roku poprzednim. Polska gospodarka rozwija się zdecydowanie szybciej niż unijna (wzrost PKB w UE – 2,7%). Nie jesteśmy osamotnieni wśród unijnych liderów wzrostu. Z wyjątkiem Węgier większy od naszego wzrost PKB odnotowali wszyscy nowi członkowie Unii z Europy Środkowej (Łotwa – 11%, Słowacja –8%, Litwa – 7%, Czechy – 6,5%, Słowenia – 6%) oraz Irlandia – 6,5%. Prawie 6% tempo wzrostu jest sporym sukcesem. Złożyła się na to dobra (bo neutralna) polityka gospodarcza, korzystniejszy niż przed laty system podatkowy, ale przede wszystkim wzrost koniunktury w Europie i na świecie, wyższy wzrost eksportu niż importu, napływ funduszy unijnych i inwestycji zagranicznych.
Jednym z zasadniczych celów funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa w gospodarce wolnorynkowej jest generowanie określonego poziomu zysku stymulującego zarówno rozwój samej firmy, jak i zaspokajanie potrzeb właścicieli danej organizacji. Zdolność do trwałego, powtarzalnego uzyskiwania dobrych wyników finansowych poprawia pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa, zwiększając zaufanie obecnych i potencjalnych kontrahentów. Przyczynia się również do rozwoju firmy, który dokonuje się zasadniczo poprzez realizację określonych przedsięwzięć inwestycyjnych (rozwojowych). Przedsięwzięcia rozwojowe mogą dotyczyć zarówno zmian wielkości produkcji, jej jakości, struktury asortymentowej, obniżki kosztów, zmiany źródeł zaopatrzenia i kierunku zbytu.