Bieżący numer

Archiwum

Gęś Biała Kołudzka – oznaczanie wieku zarodków w trakcie lęgu
Dr inż. Jakub Badowski

Gęsi są gatunkiem ptaków domowych, o których trudno powiedzieć, że w chowie masowym osiągają zadowalające wskaźniki wylęgowe. Wyniki oceny wartości użytkowej (KRD-IG, 2006) jednoznacznie wskazują, że znaczna część jaj zapłodnionych, podlega startom związanym z zamieraniem zarodków podczas inkubacji.