Bieżący numer

Archiwum

GMO, – czyli kto tu rządzi?
Prof. Dr hab. Stanisław Wężyk

 W numerze 18(535)2008 z 22 stycznia, 2007 r. „DZIENNIKA” (s.4) zamieszczono komunikat p. J. Bieleckiego pt. „Rośliny zmodyfikowane będą legalne”, a w nim oświadczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Marka Sawickiego, że Unia wymusiła na nas zmianę prawa” i „że jeszcze w tym roku uprawa roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO) stanie się w Polsce Legalna”