Bieżący numer

Archiwum

Walory zdrowotne mięsa drobiowego
Katarzyna Łagowska, Marcin Różewicz

Początek XX w. rozpoczął erę produkcji mięsa drobiowego na skalę przemysłową. Próby odchowu oparte były o ówczesne rasy młodych kurcząt rzeźnych nazywanych brojlerami, co pochodziło od angielskiego słowa "to boil", oznaczającego, że mięso zostanie poddane obróbce termicznej. Wcześniej mięso pozyskiwane było głównie od ras kur ogólnoużytkowych – samce dostarczały głównie jaj, a nadliczbowe samce przeznaczane były na ubój. Początek produkcji mięsa drobiowego na dużą skalę był przełomowym momentem w historii żywienia człowieka. Do tej pory drób, ze względu na swoją wysoką cenę, spożywany był głównie w dni świąteczne. W miarę rozwoju produkcji mięsa drobiowego zaczęły zmieniać się relacje pomiędzy spożyciem mięsa czerwonego a drobiowego, na korzyść tego drugiego. Wynikało to ze stosunkowo krótkiego okresu odchowu ptaków oraz niskiej ceny mięsa drobiowego w porównaniu z wołowiną i wieprzowiną. Obecnie rynek mięsa drobiowego wciąż prężnie się rozwija. Rośnie zarówno produkcja mięsa, jak również jego spożycie. Mięso to jest cenione ze względu na krótki, zaledwie 35–42 dniowy cykl produkcyjny, niższą cenę w porównaniu z innymi gatunkami mięs oraz dużą wartość odżywczą.