Bieżący numer

Archiwum

Biobezpieczeństwo – podstawowe narzędzie w walce z salmonellozami drobiu
dr hab. Tadeusz Bakuła, lek. wet. Łukasz Lis Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn

Wielokierunkowe działania w ograniczeniu zakażeń pałeczkami Salmonella z roku na rok dają widoczne efekty, jednak problem ten jest nadal poważny. Państwa Członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane stworzyć i realizować krajowe programy zwalczania salmonelloz u drobiu, których celem jest, ograniczenia powszechnego występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach hodowlanych. Główne działania przewidziane w realizacji programu to kontrole, przeprowadzanie testów, jeżeli zwierzęta wykazują wyniki dodatnie to ich ubój lub zabicie oraz odszkodowania dla posiadaczy tych zwierząt.
Działania te powinny być powiązane z ciągłym podnoszeniem świadomości właścicieli stad drobiu o środkach i metodach, które mogą ograniczyć występowanie tej, jak i innych chorób zakaźnych oraz o rozmiarach strat w wypadku poniechania tych działań. Istotne zmniejszenie wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt, w tym salmonelli, można osiągnąć poprzez działania organizacyjno, techniczne na poziomie poszczególnych ferm czy gospodarstw. Wchodzą one w zakres czynności określanych jako działania profilaktyczne czy prewencyjne, a obecnie coraz częściej nazywane bioasekuracją lub biobezpieczeństwem.