Bieżący numer

Archiwum

Właściwości biologiczno-chemiczne kukurydzy Bt i soi Ht z upraw transgenicznych, stosowanych do produkcji komponentów paszy przeznaczonej dla drobiu, świń i bydła
Prof. dr hab. Henryk Maciołek mgr Dorota ŁukomskaAkademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 W nawiązaniu do głosów dyskusyjnych stosunkowo często prezentowanych na sympozjach drobiarskich w Polsce (9, 10, 12, 25), których treść zwraca nowe uwagi, dotyczące problemów paszowych (ceny, jakości, zapachu, smaku itp.) oraz odnoszących się do zawartości komponentów produkowanych z dodatkiem składników pochodzących z roślin genetycznie modyfikowanych, nakazuje zatem głębiej zastanowić się nad tymi zagadnieniami dzięki uprzejmości Redakcji na łamach poczytnego i dostępnego dla hodowcy pisma pt. „Polskie Drobiarstwo”. W tym także, włączając swoje obiektywne i skromne myśli do rozpoczętej debaty publicznej, tym bardziej istotnej, że w świetle dostępnego piśmiennictwa (1, 2, 3, 5, 13, 12, 13, 14) oraz prognoz demograficznych (9) przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości w roku 2030-2050 populacja ludzka na świecie wzrośnie o około 30%. Wynikająca z tego urbanizacja, zwłaszcza jeszcze istniejących obszarów wokół rozwijających się miast, osiedli i wiosek znacząco zredukuje określoną dostępność do znaczących gospodarczo użytków zielonych, rolnych oraz obszarów przeznaczonych do produkcji zielonej paszy przeznaczonej do chowu żywego inwentarza. Oznacza to, że intensywne rolnictwo nie tylko, że będzie musiało być kontynuowane ale wręcz przeciwnie powinno w dalszym ciągu opierać się na dynamizowaniu procesów i jakości produkcji w takim zakresie, aby zapewnić odpowiednią oraz bezpieczną jakość i ilość dostarczanej żywności, gwarantującą właściwą dietę żywieniową dla rozwijającej się populacji ludzkiej.