Bieżący numer

Archiwum

Profilaktyka kokcydiozy i funkcjonalne dodatki żywieniowe – nowe dane
dr hab. Piotr Szeleszczuk, Prof. SGGW Katedra Nauk Klinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW

 BHT Animal Trade, firma ALPHARMA oraz Oddział Chorób Ptaków Katedry Nauk Klinicznych, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zorganizowały w dniu 10.04.2008 interesującą Sesję Naukową poświęconą profilaktyce kokcydiozy i funkcjonalnym dodatkom żywieniowym, które bez wątpienia stanowią elementy poprawy zdrowotności i produkcyjności stad brojlerów kurzych. W spotkaniu wzięło udział blisko 100 uczestników, głównie przedstawiciele krajowych firm paszowych i lekarze weterynarii, patolodzy drobiu.
Po otwarciu Sesji przez Dr Zygmunta Sobolewskiego (BHT Animal Trade) głos zabrał dyrektor Stéphane Rousseau z firmy Alpharma, który przedstawił firmę jako światowego leadera w dziedzinie dodatków paszowych. Firma ma ponad stuletnią tradycję i obecnie specjalizuje się w ochronie zdrowia jelit, zwłaszcza dominuje w dziedzinie kokcydiostatyków. W 2006 roku Alpharma została trzecią z najszybciej rozwijających się firm na świecie, w branży dodatków paszowych.