Bieżący numer

Archiwum

Efektywność znakowania jaj w obrocie handlowym
dr inż. Józefa Krawczyk1 , prof. URz. Zofia Sokołowicz2 1Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków 2Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

 Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zmusiło producentów jaj do wprowadzenia w szybkim tempie kosztownych zmian związanych z dostosowaniem systemu utrzymania niosek do unijnych wymogów (Dyrektywa 1999/74/EEC), o których już wielokrotnie pisano (także w Polskim Drobiarstwie). Z opinii Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności wynika, że stosowanie klatek tradycyjnych zwiększa ryzyko chorób, uszkodzeń ciała i śmiertelności ptaków. Natomiast z badań Eurobarometru, przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, że nabywcy jaj są gotowi zapłacić więcej za jaja pochodzące od kur z systemów alternatywnych. W związku z tym należy oczekiwać, że od 2012 roku klatki tradycyjne, stosowane powszechnie w Polsce w utrzymaniu niosek muszą ulec likwidacji. W ślad za tymi zmianami oraz na wniosek organizacji konsumenckich, wprowadzono nowe normy handlowe, które nakładają na producenta obowiązek obligatoryjnego znakowania jaj, zarówno na skorupie jak i na opakowaniach w celu ich identyfikacji w obrocie handlowym. Jednym z ważnych elementów tego znakowania jest system chowu kur.