Bieżący numer

Archiwum

Rytm nieśności u ptaków
dr inż. Sebastian Nowaczewski Katedra Hodowli i Użytkowania Drobiu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 Regulacja owulacji u ptaków ma swój początek w przysadce mózgowej skąd uwalniane są do krwioobiegu bardzo ważne dla tego procesu hormony gonadotropowe – luteinizujący (LH) oraz folikulotropowy (FSH). W czasie dojrzewania płciowego zwiększa się stopniowo we krwi stężenie pierwszego w wymienionych hormonów. W czasie znoszenia jaj przez kury zwiększony poziom LH pojawia się na około 5-6 h przed owulacją. Z kolei na 8-9 h przed pęknięciem pęcherzyka jajowego znacznie zwiększa się we krwi stężenie estradiolu i testosteronu, a na około 7 h przed owulacją stwierdza się zwiększony poziom progesteronu. Wykazano, że progesteron tworzy tzw. dodatnie sprzężenie zwrotne z LH i warunkuje jego przedowulacyjny „wyrzut” z przysadki. Zatem można stwierdzić, iż owulacja oraz nieśność ptaków jest uwarunkowana współdziałaniem dwóch niezależnie od siebie biegnących procesów tj. dojrzewania pęcherzyków jajowych oraz neuroendokrynnego rytmu odpowiedzialnego za mający miejsce przed owulacją „wyrzut” hormonu luteinizującego (Krzymowski 1989).