Bieżący numer

Archiwum

Czynniki wpływające na efektywność gospodarowania przedsiębiorstwa w długim okresie czasu
Stanisław Szarek Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademia Podlaska w Siedlcach

 W długim okresie czasu przedsiębiorstwo funkcjonuje w warunkach ciągłych zmian, które zachodzą w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. Przedsiębiorstwo ma wpływ na procesy zachodzące w nim samym, jednak jest zmuszone reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu zewnętrznym, co więcej – często zmiany w otoczeniu zewnętrznym wymuszają zmiany w danej jednostce. Ostatecznie należy zintegrować działania na linii dostawca – producent – konsument i na bieżąco kontrolować otoczenie, aby uzyskać zadowalającą rentowność. Celem pracy było określenie, jakie czynniki miały wpływ na wysokość osiągniętego przez przedsiębiorstwo zysku netto w długim okresie czasu. Czynniki te wytypowano i zweryfikowano za pomocą analizy statystycznej. Materiałem badawczym były dane finansowe przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego ze środkowo wschodniej Polski, specjalizującego się w produkcji wyrobów drobiarskich. Analiza objęła lata 1993-2007. Wartości poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych przedstawiono w cenach bieżących oraz w cenach z 1993 roku, uwzględniających wskaźniki inflacji publikowane przez GUS. Dodatkowo określono efektywność gospodarowania po wstąpieniu naszego kraju do UE, dzieląc materiał badawczy na dwa okresy: przed wstąpieniem – lata 1993-2003, oraz po wstąpieniu do UE – 2004-2007.