Bieżący numer

Archiwum

Ptaszyniec kurzy (Dermanyssus gallinae) pasożyt kosmopolityczny
Prof.dr hab. Jan Boczek Katedra Entomologii Stosowanej SGGW Warszawa

Ptaszyniec kurzy, roztocz występujący na całym świecie na ptakach dzikich i w fermach kur powoduje poważne straty w wielkotowarowej produkcji. Głównemetody ograniczania jego występowania to zapobieganie drogą zabiegów higienicznych i fizycznych.Z ptakami związane jest sporo gatunków pasożytów należących do stawonogów: owadów i roztoczy. Z roztoczy należy wymienić przede wszystkim kleszcze i ptaszyńca. Ptaszyniec kurzy występuje na całym świecie, często zarówno w gniazdach ptaków dzikich jak i w fermach kurzych, głównie kur utrzymywanych w systemach wielkotowarowych z dużą koncentracją ptaków. Z dzikimi ptakami przewędrowuje i rozprzestrzeniany jest na znaczne odległości. W fermach kur może występować bardzo licznie, nawet tysięcy osobników na jedną nioskę. W północnej Europie i w Północnej Ameryce częściej w fermach występuje pokrewny gatunek, Ornithonyssus sylviarum. Straty roczne wywołane pojawami ptaszyńca kurzego oceniane są w Europie na 130 milionów dolarów.
Oprócz tego na, i w piórach ptaków powszechnie występują bardzo liczne roztocze, które jednak nie mają tak istotnego wpływu na produkcyjność kur.