Bieżący numer

Archiwum

Mikroklimat w kurniku – oświetlenie
Przemysław Marek

Współczesna, intensywna produkcja drobiarska opiera się w większości na pełnym izolowaniu ptaków od wpływów środowiska zewnętrznego. Rozwiązanie takie ma swoje zalety, jak również wady. Z jednej strony zamknięty obszar daje pełną kontrolę hodowcy nad chowem drobiu, poprawia uzyskiwane wyniki produkcyjne, poprawia jakość i biobezpieczeństwo żywności, z drugiej wymaga przestrzegania wytycznych, które gwarantują zachowanie dobrostanu. W tak małej, zamkniętej przestrzeni, jaką jest obiekt inwentarski, hodowca musi utrzymać odpowiednie warunki, w tym te dotyczące mikroklimatu, przez cały okres chowu, gdyż gwarantuje to dobrą zdrowotność i rozwój ptaków. Ponadto należy zauważyć, że wymagania dotyczące środowiska kurnika nie są stałe, lecz zmieniają się w zależności od okresu życia ptaków. Wsparcie hodowcom oferuje jednak współczesna technika, która proponuje nowoczesne rozwiązania, pozwalające w pełni kontrolować warunki panujące w zamkniętych budynkach. Mówiąc o problematyce mikroklimatu w budynkach inwentarskich, większość osób ma na myśli temperaturę czy też jakość i skład powietrza. W niniejszym artykule przedstawiony zostanie parametr, który również jest niezmiernie istotny dla zapewnienia prawidłowych warunków w budynkach inwentarskich dla drobiu – światło.