Bieżący numer

Archiwum

Problemy zdrowotne u drobiu wynikające z technologii utrzymania – czyli o technopatiach u drobiu
Dr hab. Anna Wójcik

Jedną z konsekwencji tego, że nowoczesna hodowla drobiu umożliwia szybki wzrost masy ciała, szybszą przydatność ptaków do rozrodu, szybszą nieśności oraz szybsze osiągnięcie wieku ubojowego, jest niedostateczny rozwój kośćca i narządów wewnętrznych m.in. serca i płuc (Raport Komisji UE, 2000). Ma to wpływ na pojawiające się coraz częściej problemy zdrowotne drobiu i obniżenie poziomu ich dobrostanu. Zdrowie, które oznacza brak specyficznych reakcji systemów fizjologicznych na obecność czynnika patogennego lub innych czynników uszkadzających, całkowicie mieści się w pojęciu dobrostanu, stanowi jedno z jego kryteriów i podlega podobnej jak dobrostan skali oceny, tj. od zdrowia bardzo dobrego do bardzo złego (Broom 1997; Kołacz, Bodak 1999). Zły stan zdrowia zwierząt zawsze idzie w parze z niedostatecznym dobrostanem. Natomiast u zdrowych zwierząt możemy obserwować obniżony poziom dobrostanu, który po pewnym czasie może jednak doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia. Jednak nie zawsze lepszemu dobrostanowi towarzyszy niższa zachorowalność i śmiertelność zwierząt. U kur utrzymywanych w klatkach, gdzie dobrostan z etologicznego punktu widzenia jest gorszy, obserwuje się zwykle mniejszą zachorowalność na choroby infekcyjne.
Piśmiennictwo
Appleby M.C., Hughes B.O. 1991: Welfare of laying hens in cages and alternative systems; environmental, physical and behavioral aspects. World's Poultry Sci. J., 47: 109-128.
Baxter M.R. 1994.The welfare problems of laying hens in battery cages. Vet. Rec., 134: 614-619.
Berg C. 1998. Foot-Pad Dermatitis in broilers and turkeys prevalence, risk factors and prevention. Doctoral thesis Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.
Bhat G.A. 1993: Cage layer fatigue- an important problem in cage layer operations. Poult. Advis., 26: 61-62.
Bihan-Duval E., Le Beaumont C., Colleau J.J. 1997. Estimation of the genetic correlations between twisted legs and growth or conformation traits in broiler chickens. J. Anim. Breeding and Genetics 114: 239–259.
Bilgili S.F., Alley M.A., Hess J.B., Nagaraj M. 2006. Influence of age and sex on footpad quality and yield in broiler chickens reared on low and high density diets. J. Appl. Poult. Res., 15(3): 433-441.
Bokkers, E.A.M. and Koene, P. (2000) Behaviour of fast- and slow-growing broilers up to 12 weeks of age and the physical consequences. Appl. Anim. Behav. Sci., 81: 59–72.
Broom 1997. Animal behavior as an indicator of animal welfare in different housing and management systems. 9th International Congress in Animal Hygiene, Helsinki. 371-378.
Bruce D. W., McIlroy S. G., Goodall E. A. 1990. Epidemiology of a contact dermatitis of broilers. Avian Pathol., 19(3): 523-538.
Duff S.R. I. 1990. Diseases of the musculoskeletal system. In: Poultry Diseases, ed. Jordan F. T. 3rd Edition, Bailliere Tindall, Chapter 35.
Duncan E.T., Appleby M.C., Hughes B.O. 1991. Effects of perches in battery cages on production and welfare of laying hens. Brit. Poultry Sci., 32: 195-200.
Eichner G.,Vieira S.L. Torres C.A., Coneglian J.L.B., Freitas D.M., Oyarzabal O.A. 2007. Litter moisture and footpad dermatitis as affected by diets formulated on an all-vegetable basis or having the inclusion of poultry by-product. J. Appl. Poult. Res., 16(3): 344-350.
Ekstrand C., Algers B. 1997. The effect of litter moisture on the development of foot-pad dermatitis in broilers. 11th International Congress of the World Veterinary Poultry Association, Budapest. 370.
Greene J. A., McCracken R. M., Evans R. T. 1985. A contact dermatitis of broilers - clinical and pathological findings. Avian Pathol., 14(1): 23-38.
Haslam S.M., Brown S.N., Wilkins L.J., Kestin S.C., Warriss P.D., Nicol C.J. 2006. Preliminary study to examine the utility of using foot burn or hock burn to assess aspects of housing conditions for broiler chicken. Brit. Poultry Sci., 47(1): 13-18.
Haslam S.M., Knowles T.G., Brown S.N., Wilkins L.J., Kestin S.C., Warriss P.D., Nicol C.J. 2007. Factors affecting the prevalence of foot pad dermatitis, hock burn and breast burn in broiler chicken. Brit. Poultry Sci., 48(3): 264-275.
Hester P. Y. 1994. The role of environment and management on leg abnormalities in meat-type fowl. Poultry Sci., 73(6): 904-915.
Hill J.A. 1986. Egg production in alternative systems - a review of recent research in the UK. Res. Develop. Agric., 3: 13-18.
Hocking P.M., WilsonS., Dick L., Dunn L.N., Robertson G.W., Nixey C. 2002. Role of dietary calcium and available phosphorus in the aetiology og tibial dyschondroplasia in growing turkeys. Brit. Poultry Sci., 43(3);432-441.
Julian, R.J. 1998. Rapid growth problems: ascites and skeletal deformities in broilers. Poultry Sci., 77: 1773–1780.
Kestin S.C., Knowles T.G., Tinch A.E. and Gregory N.G. 1992. Prevalence of leg weak­ness in broiler chickens and its relationship with genotype. Vet. Rec. 131: 190-194.
Kestin S.C., Su G., Sorensen P. 1999. Different commercial broiler crosses have different susceptibilities to leg weakness. Poultry Sci., 78: 1085-1090.
Kjaer J.B., Su G., Nielsen B.L., Sørensen P. 2006. Foot Pad Dermatitis and Hock Burn in broiler chickens and degree of inheritance. Poultry Sci., 85(8): 1342-1348.
Knowles T.G., Broom D.M. 1990. Limb bone strength and movement in laying hens from different housing systems. Vet. Rec., 126: 354-356.
Kołacz R., Bodak E.1999. Dobrostan zwierząt I kryteria jego oceny. Medycyna Wet., 55(3): 147-154.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie różnych systemów chowu kur niosek, w szczególności objętych dyrektywą 1999/74/WE. SEK(2007) 1750. Bruksela, dnia 8.1.2008. KOM(2008) 865. www.eur-lex.europa.eu.
Kristensen H.H., Perry G.C., Prescott N.B., Ladewig J., Ersboll A.K., Wathes C.M. 2006. Leg health and performance of broiler chickens reared in different light environments. Brit. Poultry Sci., 47(3): 257-263.
Lynch M., Thorp B.H., Whitehead C.C. 1992. Avian tibial dyschondroplasia as a cause of bone deformity. Avian Pathol., 21: 275-285.
Martrenchar A., Boilletot E., Huonnic D., Pol F. 2002. Risk factors for foot-pad dermatitis in chicken and turkey broilers in France. Prev. Vet. Med., 52: 213-226.
Mayne R.K., Hocking P.M., Else R.W. 2006. Foot pad dermatitis develops at an early age in commercial turkeys. Brit. Poultry Sci., 47(1): 36-42.
Mayne R.K., Else R.W., Hocking P.M. 2007. High litter moisture alone is sufficient to cause footpad dermatitis in growing turkeys. Brit. Poultry Sci., 48(5): 538-545.
McLean K.A., Baxter M.R., Michie W. 1986. A comparison of the welfare of laying hens in battery cages and in a perchery. Res. Develop. Agric., 3: 93-98.
Nielsen, B.L., Thomsen, M.G., Sorensen, P. and Young, J.F. 2003. Feed and strain effects on the use of outdoor areas by broilers. Brit. Poultry Sci., 44: 161–169.
Pagazaurtundua A., Warriss P.D. 2006. Measurements of footpad dermatitis in broiler chickens at processing plants. Vet. Rec., 158(20): 679-682.
Raport Komisji UE. 2000. The welfare of chickens kept for meat production (broilers). Report of the Scientific Committee on Ani­mal Health and Animal Welfare. European Commission Report B3, R15, 2000. P Unit B3, Directorate B of the European Commission, Brussels, Belgium.
Robertson E.S., Appleby M.C., Hogarth G.S., Hughes, B.O. 1989. Modified cages for laying hens: a pilot trial. Res. Develop. Agric., 6: 107-114.
Sanotra G.S., Lund J.D., Erksboll A.K., Petersen J.S., Vestergaard K.S. 2001a.Monitoring leg problems in broilers: a survey of commercial broiler production in Denmark. World Poultry Sci. J., 57: 55-69.
Sanotra G.S., Vestergaard K.S., Thomsen M.G., Lawson L.G. 2001b. The influence of stocking density on tonic immobility, lameness and tibial dyschondroplasia in broilers. J. Appl. Anim. Welfare Sc., 4: 71–87.
Tauson R. 1986. Avoiding excessive growth of claws in caged laying hens. Acta Agr. Scand., 36: 95-106.
Wang G., Ekstrand C., Svedberg J. 1998. Wet litter and perches as risk factors for the development of foot-pad dermatitis in floor hens. Brit. Poultry Sci., 39: 191-197.
Weeks C.A., Butterworth A. 2004. Measuring and auditing broiler welfare. Wallingford, UK: CABI Publishing.
Weitzenbürger D., Vits A., Hamann H., Hewicker-Trautwein M., Distl O. 2006.Macroscopic and histopathological alterations of foot pads of laying hens kept in small group housing systems and furnished cages. Brit. Poultry Sci., 47(5): 533-543.
Whitehead C.C., Wilson S. 1992. Characteristics of osteopenia in hens. Bone biology and skeletal disorders in poultry. Poultry Science Symposium, Series No 23: 265-280.