Bieżący numer

Archiwum

Rola wirusów w enteropatiach u indyków
Dr Katarzyna Domańska-Blicharz, prof. dr hab. Zenon Minta

 2. Zakażenia astrowirusami

Badania ostatniego dwudziestolecie wykazały istotne znaczenie wirusów w stanach patologicznych jelit (enteropatie) u indyków i wynikających z tych zakażeń strat ekonomicznych w produkcji tego gatunku drobiu. Enteropatie u indyków mogą wywoływać wirusy należące do różnych grup taksonomicznych. Poprzedni artykuł poświęcony był zakażeniom koronawirusami u indyków, natomiast w niniejszym przedstawiono informacje na temat roli astrowirusów w stanach patologicznych jelit u tych ptaków.
Spośród wszystkich gatunków drobiu, astrowirusy najczęściej izolowane są od indyków (9). Astrowirus indyczy (Turkey Astrovirus – TAstV) został po raz pierwszy opisany przez McNulty’ego i wsp. w 1980 roku w Wielkiej Brytanii u indyków z objawami ostrej biegunki i podwyższonej śmiertelności (9). Kilka lat później wyizolowano go w USA, a badania monitoringowe przeprowadzone w drugiej połowie lat 80-tych przez Reynolds’a i wsp. wykazały, że TAstV obecny był w 78% chorych stad indyków (13). Kolejny typ astrowirusów indyczych, TAstV-2, antygenowo i genetycznie całkowicie różny od wcześniej zidentyfikowanego TAstV-1, opisano w 2000 r. (8). Do dzisiaj u indyków zidentyfikowano dwa typy astrowirusów: TAstV-1, TAstV-2 chociaż w surowicy tych ptaków notowano również obecność przeciwciał przeciwko innemu astrowirusowi ptaków- wirusowi zakaźnego zapalenia nerek (ANV) (7). W USA najczęściej izolowany jest TAstV-2, zarówno od indyków z rozpoznaniem zespołu zapalenia jelit i zwiększonej śmiertelności (PEMS) jak i klinicznie zdrowych. Wyniki badań monitoringowych przeprowadzonych w latach 2002-2006 w tym kraju wykazały, że wszystkie z 8 badanych stad było dodatnich w kierunku TAstV-2 od 2 do 6 tygodnia życia, a większość z nich nawet do 12 tygodnia życia (10). Badania przeprowadzone w ostatnich latach w Wielkiej Brytanii wykazały obecność TAstV w 13 z 36 stad (36%) wykazujących objawy kliniczne oraz w 10 z 17 regularnie monitorowanych stad (59%) (5). Obecność TAstV-2 u indyków zidentyfikowano również we Włoszech (3).
Piśmiennictwo
1. Baxendale W., Mebatsion T.: The isolation and characterization of astroviruses from chickens. Avian Pathol 33: 364-370, 2004.
2. Behling-Kelly E., Schultz-Cherry S., Koci M., Kelley L., Larsen D., Brown C.: Localization of astrovirus in experimentally infected turkeys as determined by in situ hybridization. Vet Pathol 39: 595-598, 2002.
3. Cattoli G., De Battisti C., Toffan A., Salviato A., Lavazza A., Cerioli M., Capua I.: Co-circulation of distinct genetic lineages of astroviruses in turkeys and guinea fowl.Arch Virol 152: 595-602, 2007.
4. Domańska-Blicharz K., Minta Z.: Pierwszy przypadek zakażenia astrowirusami u indyków w Polsce Materiały z XIII Kongresu PTNW, Olsztyn 18-20.09.2008: 45.
5. Harris C.: Turkey coronavirus and astrovirus in Britain (Abstract). The PoultrySite.com http://www.thepoultrysite.com/articles/996/turkey-coronavirus-and-astrovirus-in-Britain, 2008.
6. Koci M.D., Moser L.A., Kelley L.A., Larsen D., Brown C.C., Schultz-Cherry S.: Astrovirus induces diarrhea in the absence of inflammation and cell death. J. Virol77: 11798-11808, 2003.
7. Koci M.D., Schultz-Cherry S.: Avian astroviruses. Avian Pathol 31:213-227, 2002.
8. Koci M.D., Seal B.S., Schultz-Cherry S.: Molecular characterization of an avian astrovirus. J Virol 74: 6173-6177, 2000.
9. McNulty M.S. Curran W.L., McFerran J.B.: Detection of astroviruses in turkey feaces by direct electron microscopy. Vet. Rec. 106, 1980.
10. Pantin-Jackwood M.J., Spackman E., Day J.M., Rives D.: Periodic monitoring of commercial turkeys for enteric viruses indicates continuous presence of astrovirus and rotavirus on the farms. Avian Dis 51: 674-680, 2007.
11. Pantin-Jackwood M.J., Spackman E., Woolcock P.R.: Phylogenetic analysis of Turkey astroviruses reveals evidence of recombination. Virus Genes 32: 187-92, 2006.
12. Reynolds D.L., Saif Y.M.: Astrovirus: a cause of an enteric disease in turkey poults. Avian Dis 30: 728-735, 1986.
13. Reynolds D.L., Saif Y.M., Theil K.W.: A survey of enteric viruses of turkey poults.Avian Dis 31: 89-98, 1987.
14. Reynolds D. L. Schultz-Cherry S.L.: Astrovirus Infections. W: Saif YM (Wyd.)Diseases of Poultry: 12-te wyd. Blackwell, Ames, IA, 351-356, 2008.