Bieżący numer

Archiwum

Organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO) w produkcji pasz i żywieniu drobiu
Prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek

Odnotowywany aktualnie w krajach rozwiniętych i rozwijających się dynamiczny rozwój nauk biotechnologicznych i inżynierii genetycznej umożliwia uzyskiwanie nowych odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO z ang. genetically modified organizm), charakteryzujących się korzystnymi dla producentów właściwościami. Stosowane obecnie w uprawach rośliny GMO, w wyniku transferu do ich genomu nowych genów, uzyskują nowe, pożądane cechy np.: odporność na szkodniki, choroby czy środki chwastobójcze. Modyfikacje mogą też dotyczyć cech sensorycznych, wydłużania okresu trwałości, podwyższania zawartości niektórych składników np. aminokwasów, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, składników mineralnych czy witamin. Rośliny transgeniczne pozwalają na ogół na uzyskiwanie większych plonów, obniżenie kosztów produkcji i poprawę jakości produktów rolniczych. Areał upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych na świecie w roku 2007 obejmował już 114 mln ha z tendencją do stałego, dynamicznego wzrostu. Najwięcej roślin zmodyfikowanych genetycznie uprawia się w Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Brazylii, Kanadzie, Indiach i Chinach. Z krajów europejskich największe zainteresowanie GMO wykazują rolnicy w Rumunii, ale kukurydza transgeniczna jest uprawiana również w Hiszpanii, Francji, Portugalii, Czechach, Niemczech i Słowacji oraz ostatnio w Polsce. Wśród upraw roślin transgenicznych na świecie dominują soja, kukurydza, bawełna i rzepak.
Piśmiennictwo:
Aeschbacher K., Messikommer R., Meile L., Wenk C. (2005), Bt176 corn in poultry nutrition: physiological characteristics and fate of recombinant plant DNA in chickens. Poultry Sci., 84, 385-394.
Ash J., Novak C., Scheideler S.E. (2003). The fate of genetically modified protein from Roundup Ready soybeans in laying hens. J. Appl. Poultry Res., 12, 242-245.
Armstrong C.L., Mikel W.B., Cromwell G.L.: Sensory evaluation of pork longissimusmuscle from swine fed soybean meal from Roundup Ready or conventional soybean. J.Anim.Sci., 79, Suppl. 1, 374, Abstr. 1550. Nutr.Abstr.Rev., ser. B, Livest. Feeds Feeding, 2001, 70, 175-182.
Brake D. G., Evenson D. P.: A generational study of glyphosate-tolerant soybeans on mouse fetal, postnatal, pubertal and adult testicular development. Food Chem Tox. 2004, 42, 29-36.
Brake J., Faust M., Stein J. (2003). Evaluation of transgenic event Bt11 hybrid corn in broiler chickens. Poultry Sci., 82, 551-559.
Brake J., Faust M., Stein J. (2005). Evaluation of transgenic hybrid corn (VIP3A) in broiler chickens. Poultry Sci., 84, 503-512.
Deaville E.R., Maddison B.C. (2005). Detection of transgenic and endogenous plant DN fragments in the blood, tissues, and digesta of broilers. J. Agric. Food Chem., 53, 10268-10275.
Einspanier R., Klotz A., Krat J., Aulrich K., Poser R., Schwagele F., Jahreis G., Flachowsky G.: The fate of forage plant DNA in farm animals: a collaborative case-study investigating cattle and chicken fed recombinant plant material. European Food Research and Technol., 2001, 212, 129-134.
Edwards H.M., Douglas M.W., Parsons C.M., Baker D.H. (2000). Protein and energy evaluation of soybean meals processed from genetically modified high-protein soybeans. Poultry Sci., 79, 525-527.
Han C.A., Hartnell G.F. (2004). Evaluation of broiler performance when fed insect-protected, control, or commercial varietes of dehulled soybean meal. Poultry Sci., 83, 2029-2038.
Hammond B. G.. Vicini J. L., Hartnell G. F., Naylor M. W., Knight C. D., Robinson E. H., Fuchs R. L., Padgette S. R.: The feeding value of soybeans fed to rats, chickens, catfish and dairy cattle is not altered by genetic incorporation of glyphosate tolerance. J. Nutr. 1996, 126, 717-727.
Jennings J.C., Albee D.L., Kolwyck D.C., Surber J.D., Taylor M.L., Hartnell G.F., Lirette R.P., Glenn K.C. (2003). Attemps to detect transgenic and endogenous plant DNA and transgenic protein in muscle from broilers fed YieldGard corn borer corn. Poultry Sci., 82, 371-380.
Kan C.A., Hartnell G.F. (2004). Evaluation of broiler performance when fed Roundup-Ready wheat (Event MON 71800), control, and commercial wheat varieties. Poultry Sci., 83, 1325-1334.
Klotz A., Mayer J., Einspanier R.: Degradation and possible carry over of feed DNA monitored in pigs and poultry. Eur.Food Res.Technol., 2004, 214, 271-275.
Klotz A., Mayer J., Einspanier R. (2004). Degradation and possible carry over of feed DANN monitored in pigs and poultry. Eur.Food Res.Technol., 214, 271-275.
Kwiatek K., Sieradzki Z.: Pasze z roślin uprawnych zmodyfikowanych genetycznie – właściwości żywieniowe i bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego. Życie weterynaryjne, 8, 692-694, 2007.
Lucas D.M., Taylor M.L., Hartnell G.F., Nemeth M.A., Glenn K.C., Davis S.W. (2007).Broiler performance and carcass characteristics when fed diets containing lysine maize (LY038 or LY038 x MON 810), control, or conventional reference maize.Poultry Sci., 86, 2152-2161.
McNaughton J., Roberts M., Smith B., Rice D., Hinds M., Schmidt J., Locke M., Brink K., Bryant A., Rood T., Layton R., Lamb I., Delaney B. (2007). Comparison of broiler performance when fed diets containing event DP-356043-5 (Optimum GAT), nontransgenic near isoline control, or commercial reference soybean meal, hulls, and oil. Poultry Sci., 86, 2569-2581.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1829/2003 z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i pasz. OJ L, 18.10.2003, 268, 1-2
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1830/2003 z dnia 22 września 2003 roku w sprawie identyfikacji i oznakowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz identyfikacji produktów żywnościowych i paszowych wytworzonych z organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zmieniającym Dyrektywę 2001/18/WE. OJ L, 18.10.2003, 268, 24-28.
Rasmussen M.A., Cutler S.A., Wilhelms K., Scanes C.G. (2007). Effects of Bt (Bacillus thuringensis) corn on reproductive performance in adult laying hens.Internat. J. Poultry Sci., 6, 169-171.
Rossi F., Morlacchini M., Fusconi G., Pietri A., Mazza R., Piva G. (2005). Effect of Bt corn on broiler growth performance and fate of feed-derived DNA in digestive tract. Poultry Sci., 84, 1022-1033.
Sieradzki Z., Walczak M., Kwiatek K.: Occurence of genetically modified maize and soybean in animal feedingstuffs. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 2006, 52, 567-570.
37.Sieradzki Z., Kwiatek K.: Stosowanie roślin genetycznie zmodyfikowanych w produkcji pasz i żywieniu zwierząt w Polsce. Pasze przemysłowe, 9/10, 20-21, 2007.
Taylor M.L., Stanisiewski E.P., Riordan G., Nemeth M.A., George B., Hartnell G.F. (2004). Comparison of broiler performance when fed diets containing Roundup Ready (Event RT73,) nontransgenic control, or commercial canola meal. Poultry Sci., 83, 456-461.
Ustawa o paszach z dnia 22 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 144 poz. 1045) ze zmiana z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o paszach (Dz.U. Nr 144, poz. 899).