Bieżący numer

Archiwum

Wielowątkowe spojrzenie na zapłodnienie jaj i wyniki wylęgowości bażantów łownych (Phasianus colchicis L.) cz. I
Dr inż. Sebastian Nowaczewski UP Poznań

 W Polsce, w warunkach fermowych, bażanty utrzymywane są w wolierach. Ptaki te w okresie reprodukcji preferują obszerne, obsiane np. słonecznikiem lub topinamburem woliery zapewniające im schronienie i poczucie bezpieczeństwa. Wynika to przede wszystkim z dużej płochliwości bażantów, ich zdolności do lotu oraz specyficznego zachowania w sezonie reprodukcyjnym.