Bieżący numer

Archiwum

Rola wirusów w enteropatiach u indyków. Zakażenia rotawirusami
Dr Katarzyna Domańska-Blicharz, prof. dr hab. Zenon Minta Zakład Chorób Drobiu PIWet-PIB Puławy

Prawidłowo funkcjonujące jelita u rosnących indyków to niezbędny warunek powodzenia w produkcji i jej finansowej stabilności. Stany patologiczne jelit (enteropatie) są jedną z ważnych grup chorób indyków, które powodują duże straty ekonomiczne z powodu zwiększonej śmiertelności, zmniejszonych przyrostów masy ciała, zwiększonych kosztów leczenia i zwiększonego wskaźnika wykorzystania paszy. Obok czynników niezakaźnych (pasza, warunki chowu) duże znaczenie w zaburzeniach jelit przypisuje się różnym czynnikom patogennym jak wirusy, bakterie i pasożyty...
Piśmiennictwo
 1.  Bergeland ME, McAdaragh J.P.: Rotaviral enteritis in turkey poults. Proc 26th West Poult Dis Conf, 1977
 2.  Castro, AE, Moore, J, Hammami, S, Manalac, RB, Chin, RP: Direct isolation of rotaviruses from turkeys in embryonating chicken eggs. Vet Rec 130:379-80, 1992
 3.  Despins JL, Axtell RC: Transmission of enteric pathogens of turkeys by darkling beetle larva (Alphotibius diaperinus. J Appl Poult Res 3, 1994
 4.  Estes MK: Rotaviruses and their replication. Fields Virology D.M. Knipe, P.M. Howley, D.E. Griffin et al.. Philadelphia, PA, Lippincott Williams and Wilkins: 2
 5.  Hayhow, CS, Saif, YM: Experimental infection of specific-pathogen-free turkey poults with single and combined enterovirus and group A rotavirus.Avian Dis 37:546-57, 1993
 6.  Kang SY, Nagaraja KV: Physical, chemical, and serological characterisation of avian rotaviruses. Avian Dis 32: 2, 1988
 7.  Kang, SY, Nagaraja, KV, Newman, JA: Characterization of viral polypeptides from avian rotavirus. Avian Dis 31:607-21, 1987
 8.  McNulty MS, Allan GM: Experimantal infection of chickens with rotaviruses: clinical and virological findings. Avian Pathol 12, 1983
 9.  McNulty MS, Reynolds DL: Rotavirus infection. Diseases of Poultry 12th edition: Saif Y.M., Fadly A.M., Galisson J.R., McDougald L.R., Nolan L.K., Swayne D.E., Blackwell Publishing, Ames, Iowa, USA, 2008
 10.  Minamoto N, Yuki M.: Inactivation of several animal viruses by glutaraldehyd.J Jap Vet Med Assoc 41, 1988
 11.  Ramig RF, Ciarlet M.: Rotavirus. Virus Taxonomy: Eighth Report of the International Committee on the Taxonomy of Viruses Faugquet M., Mayo M.A., Maniloff J., Desselberger U., Ball L.A. Amsterdam Elsevier, 2005
 12.  Reynolds, DL, Saif, YM, Theil, KW: A survey of enteric viruses of turkey poults. Avian Dis 31:89-98, 1987
 13.  Rohwedder, A, Schutz, KI, Minamoto, N, Brussow, H: Sequence analysis of pigeon, turkey, and chicken rotavirus VP8* identifies rotavirus 993/83, isolated from calf feces, as a pigeon rotavirus. Virology 210:231-5, 1995
 14.  Saison A, Puyalto-Moussu C: Epidemiology of and prophylaxis for neonatal diarrhoea in chicks. Reesults from a study in lower Normandy. Equ'Idee 50, 2004
 15.  Takase K, Nonaka F: Cytopathic avian rotavirus isolated from duck faeces in chicken kidney cell cultures. Avian Pathol 15, 1986
 16.  Theil, KW, Saif, YM: Age-related infections with rotavirus, rotaviruslike virus, and atypical rotavirus in turkey flocks. J Clin Microbiol 25:333-7, 1987
 17.  Wani, SA, Bhat, MA, Ishaq, SM, Ashrafi, MA, Buchh, AS, Haq, M: Detection of a mammalian-like group A rotavirus in diarrhoeic chicken. Vet Microbiol 94:13-8, 2003
 18.  Yason, CV, Schat, KA: Pathogenesis of rotavirus infection in various age groups of chickens and turkeys: clinical signs and virology. Am J Vet Res48:977-83, 1987
 19.  Yason CV, Summers B.A.: Pathogenesis of rotavirus infection in various age groups of chickens and turkeys: pathology. Am J Vet Res 48: 6, 1987
 20.  Yason, CV, Summers, BA, Schat, KA: Pathogenesis of rotavirus infection in various age groups of chickens and turkeys: pathology. Am J Vet Res 48:927-38, 1987