Bieżący numer

Archiwum

Rola beztlenowców z rodzaju Clostridium w patologii drobiu
lek. wet. Karolina Koncicka-Świderska, lek. wet. Bartłomiej Tykałowski, lek. wet. Tomasz Stenzel, prof. dr hab. Andrzej Koncicki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Beztlenowe bakterie z rodzaju Clostridium są szeroko rozpowszechnione w środowisku naturalnym - występują powszechnie w glebie, wodzie, w wielu produktach roślinnych i zwierzęcych. Występują także jako składniki fizjologicznej flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym ptaków, ludzi i zwierząt. Bakterie te u ptaków mogą wywołać nekrotyczne zapalenie jelit, wrzodziejące zapalenie jelit, botulizm i martwicowe zapalenie skóry. Największy problem spośród wymienionych chorób w patologii ptaków stanowi nekrotyczne zapalenie jelit, które aktualnie bardzo często występuje w formie podklinicznej. Leczenie choroby nie należy do skomplikowanych a lekiem z wyboru jest linkomycyna.
Piśmiennictwo
1. Al-Sheikhly F., Truscott R. B.: 1997. The interaction of Clostridium perfringens and its toxins in the production of necrotic enteritis of chickens. Avian Dis., 21, 256-263.
2. Barnes H.J.: 2003. Clostridial diseases. W: Diseases of Poultry, Iowa State Press, Ames, 775-795.
3. Cygan Z.: 1998. Właściwości i mechanizm działania enterotoksyny C. perfringens.Medycyna Wet. 54, 514-516.
4. Drew M.D., Syed N.A., Goldade B.Y., Laarveld B., van Kessel A.G.: 2004. Effects of dietetary protein source and level of intestinal populations of Clostridium perfringens in broiler chickens. Poult. Sci., 83, 414-420.
5. Engberg R. M., Hedemann M. S., Steenfeldt S., Jeansen B. B.: 2004. Influence of whole wheat and xylanase on broiler performance and microbial composition and activity in the digestive tract. Poultry Sci. 83, 925-938.
6. Hafez H. M.: 2003. New emerging and recurrent diseases in poultry. Praxis veterinaria 51, 159-174.
7. Hamdy A.H., Thomas R.W., Kratzer D.D., Davis R.B.: 1983. Linkomycin dose response for treatment of necrotic enteritis in broilers. Poult. Sci. 62, 589-591.
8. Hofacre C. L., Froyman R., Gautrias B., George B., Goodwin M.A., Brown J.: 1998. Use of aviguard and other intestinal bioproducts in experimental Clostridium perfringens – associated necrotizing enteritis in broiler chickens. Avian Dis. 42, 579-584.
9. Hofacre C. L.: 2008. Zakażenia mieszane Clostridium perfringens i Eimeria sp. w patologii drobiu. Materiały XIII Kongresu PTNW, Olsztyn, 18-20 września, 35-36.
10. Hofshagen M., Stenwig H.: 1992. Toxin production of Clostridium perfringens isolated from broiler chickens and capercillies (Tetrao urugallus) with and without necrotizing enteritis. Avian Dis., 36, 837-843.
11. Knarreborg G. W.: 2002. Effects of dietary fat source and subtherapeutic levels of antibiotic on the bacterial community in the ileum of broiler chickens at various ages. Appl Environ Microbiol. 68, 5918-5924.
12. Koncicki A.: 2001. Badania nieszkodliwości i ocena kliniczna preparatu „Linkomycyna premix” u ptaków. Sprawozdanie.
13. Koncicki A., Stenzel T., Tykałowski B., Koncicka-Świderska K.: 2009. Aktualne poglądy na temat profilaktyki i leczenia nekrotycznego zapalenia jelit u drobiu. Magazyn Wet. (w druku).
14. Mazurkiewicz M. (red.).: 2005. Choroby drobiu. Wyd. AR. Wrocław, 245-258.
15. Riddell C., Kong M.: 1992. The influence of diet on necrotic enteritis in broiler chickens. Avian Dis. 36, 469-503.
16. Stenzel T.: 2006. Beztlenowcowe zapalenie jelit - czy można zminimalizować straty? Mat. Konf. „Ferma świń i drobiu”, Poznań, 21-23.04., 164-166.
17. Wieliczko A., Kuczkowski M., Piasecki T., Wożniak A.: 2007. Zakażenia circowirusowe u ptaków. Medycyna Wet. 63, 282-285.