Bieżący numer

Archiwum

Odporność związana z błonami śluzowymi a szczepienia
Prof. Paul Ebner Department of Animal Sciences Purdue University, USA

Ponieważ większość infekcji ma swój początek na powierzchniach błon śluzowych przedmiotem szerokiego zainteresowania wakcynologów jest rozwój szczepionek, które wywołują skuteczną odpowiedź immunologiczną błon śluzowych. Niniejsza praca stanowi krótki przegląd problematyki związanej z odpornością lokalną błon śluzowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli tkanki limfatycznej przewodu pokarmowego.
Piśmiennictwo
1. Brandtzaeg P. 2007. Induction of secretory immunity and memory at mucosal surfaces. Vaccine. 25:5467-5484.
2. Moyle PM, McGeary RP, JT Blanchfield, I Toth. 2004. Mucosal immunisation: adjuvants and
delivery systems. Current Drug Delivery. 1:385-396.
3. Gerdts V, GK Mutwiri, SK Tikoo, LA Babiuk. 2006. Mucosal delivery of vaccines in domestic
animals. Veterinary Research. 37:487-510.
4. Niedergang F, MN Kweon. 2005. New trends in antigen uptake in the gut mucosa. Trends in
Microbiology. 13:485-490.
5. Jonsdottir I. 2007. Maturation of mucosal immune responses and influence of maternal antibodies. Journal of Comparative Pathology. 137:S20-S26.