Bieżący numer

Archiwum

Strategiczna rola miedzi
Natalia Mroczek-Sosnowska, Monika Łukasiewicz, Anna Siennicka, Ewa Sawosz, Jan Niemiec

 Zakaz stosowania antybiotyków paszowych w Unii Europejskiej i poza nią zmusza producentów pasz do poszukiwania innych sposobów utrzymania produkcji na wysokim poziomie i zachowania bezpieczeństwa zdrowia zwierząt. W ciągu ostatnich lat antybiotyki stosowano w żywieniu drobiu w celu poprawy wyników produkcyjnych. Dotychczasowe badania wskazują, że antybiotykowe stymulatory wzrostu są z powodzeniem zastępowane przez probiotyki, prebiotyki, synbiotyki, enzymy, kwasy organiczne, zioła i różnego rodzaju wyciągi roślinne. Innym zamiennikiem antybiotykowych stymulatorów wzrostu mogą być składniki mineralne podawane w różnych formach. Ważną rolę w przebiegu wielu procesów biochemicznych spełnia miedź. Dawno już został potwierdzony skuteczny wpływ dodatku miedzi do paszy dla indyków na przyrosty masy ciała i wykorzystanie paszy (Makarski i wsp., 2002). Badania własne wykonane na kurczętach brojlerach wykazały, że miedź pozytywnie wpływa na wyniki produkcyjne i zdrowotność ptaków (Mroczek-Sosnowska i wsp., 2015).